Nasz Adres:

Fundacja „Ocean Nadziei”
80–297 Banino ul. Poziomki 17
KRS 0000440532; REGON 221785731; NIP 5833156131
Tel: 502 130 409

Konto nr

Bank PEKAO S.A. IV oddział w Gdańsku
39 1240 1271 1111 0010 4713 4035

e-mail:

fundacja@oceannadziei.org