Dzięki wsparciu Darczyńców podopiecznym fundacji na nowo „zaszumi ocean nadziei” na lepsze jutro.

Wpłata darowizny na konto główne fundacji zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych - pomoc dzieciom niepełnosprawnym:

Wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto.

Fundacja „Ocean Nadziei”
80–297 Banino ul. Poziomki 17
Bank PEKAO S.A. IV oddział w Gdańsku
39 1240 1271 1111 0010 4713 4035

Jak przekazać darowiznę na rzecz konkretnego podopiecznego.

Na jego stronie znajdziesz dokładne dane do wpłaty na wydzielone subkonto.

Darowizny rzeczowe

Wszelkiego rodzaju pomoc materialną przekazujemy tym podopiecznym, którzy jej najbardziej potrzebują. Przekazujemy dzieciom m.in. zabawki, żywność, słodycze, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny itp.

Cenne i unikatowe przedmioty przekazane na rzecz fundacji staramy się spieniężyć na okolicznościowych aukcjach, a uzyskane fundusze przekazujemy na cel uzgodniony z Darczyńcą, np. dla wskazanego podopiecznego.

Jaka Pomoc jest potrzebna?

informację uzyskasz pod numerem telefonu 502 748 368

Wolontariat

Zostań Naszym wolontariuszem, pobierz ze strony kartę wolontariusza, wypełnij ją i prześlij na adres email: wolontariat@oceannadziei.org

Chętnie Cię poznamy i zaprosimy do wspólnych działań.